top of page

Klachtenregeling

Ik vind het belangrijk om u de best mogelijke zorg te bieden. Toch kan het gebeuren dat u ergens niet tevreden over bent. Het is ons streven om alle klachten in goed overleg met u en naar tevredenheid op te lossen. Hieronder kunt u lezen welke stappen u kunt nemen als u een klacht heeft (klachtenregeling).

Wat te doen bij een klacht?

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn, dan kunt u een klacht indienen. Hier leest u welke mogelijkheden wij u daarvoor bieden.

  1. Als u ergens niet tevreden over bent bespreek dit dan. Blijf er niet mee lopen. Bespreek de klacht liefst met mij persoonlijk. Meestal lost dit veel onduidelijkheden op en kunnen wij samen een oplossing vinden. Ik streef ernaar om alle klachten in goed overleg binnen de praktijk op te lossen. Dat is voor iedereen het meest plezierig en het beste voor onze behandelrelatie.
     

  2. Wanneer het echt niet lukt om een klacht samen met mij op te lossen, dan kunt uw zich wenden tot onze klachtenfunctionaris. Het indienen van een klacht bij de klachtenfunctionaris is kosteloos en heeft vanzelfsprekend geen negatieve gevolgen voor het verloop van uw behandeling. Klik op klachtenregeling voor het vinden van meer informatie

bottom of page